Senin, 23 Maret 2020

TUGAS TARIKH KELAS 9


Tugas untuk kelas 9

1.    Pelajari tentang Kisah Sahabat Salman Al-Farisi, Ja’far bin Abu Thalib, Abdullah Ibnu Rawahah,
     dan Zaid bin Haritsah
2.    Buatlah ringkasan kisah sahabat dalam bentuk power point/ppt atau bisa di catat di buku tulis
3.    Pilih salah satu sahabat dari empat sahabat di atas
4.    Manfaatkanlah media untuk mengerjakan tugas yang ada disekitarmu
5.    Bagi yang menggunakan format power point/ppt, kirimkan hasilnya lewat email ke lulumaknun11@gmail.com
6.    Jika mengerjakan di buku tulis, maka mengumpulkan tugasnya ketika masuk sekolah

 


 
. © 2020